Egzamin maturalny w Formule 2023 – informatory

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w 2023 r. – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego.
Informatory dostępne na stronie CKE zawierają m.in.:

  • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych;
  • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
  • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami;
  • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

W przypadku zadań, które wymagają napisania wypracowania, CKE przedstawiła w informatorach przykładowe realizacje tematów napisane przez uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, ocenione oraz skomentowane przez egzaminatorów.

Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 i zasadniczą pomoc w przygotowaniu do egzaminu.