Rekrutacja

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Do SMS klas I-IV o profilu piłka ręczna chłopcy i dziewczęta

Numery telefonów do trenerów koordynatorów z poszczególnych dyscyplin:

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT – kontakt: Elżbieta Szczepaniak tel. 501 718 617

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW – kontakt: Ihar Chabrou tel. 733 460 429

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT – klasa 1 + klasa 2 (nabór uzupełniający)
                                                               – kontakt: Damian Rynio 669 357 373

SPORTY INDYWIDUALNEzasady i terminy określone przez właściwe kluby sportowe – kontakt:
Piotr Wawnikiewicz (łyżwiarstwo szybkie) tel. 605 435 400;
Mariusz Knull (lekkoatletyka) tel. 660 462 809

ETAPY REKRUTACJI:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
  2. Przedłożenie Oświadczenia – zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w próbach sprawności fizycznej do SMS Zagłębie Lubin.
  3. Przystąpienie do testów sportowych.
  4. Złożenie wymaganych dokumentów po zakończeniu roku szkolnego.

Kryteria rekrutacji (piłka ręczna)
Kryteria rekrutacji (lekkoatletyka)
Kryteria rekrutacji (łyżwiarstwo szybkie)

TERMINY NABORÓW
PIŁKA RĘCZNA
22 kwietnia (sobota) godz 12.00
13 maja (sobota) godz. 12.00
21 maja (niedziela) godz. 12.00
miejsce: Hala Sportowa przy SP Nr 14 w Lubinie ul. Norwida 10

LEKKOATLETYKA
31 marzec  godz. 17.00
15 kwietnia godz. 12.00
17 i 24 maja godz. 17.30
testy sprawnościowe odbędą się na sali gimnastycznej w SP Nr 7 (ul. Sybiraków 11 )

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
Terminy naboru łyżwiarstwo szybkie do uzgodnienia telefonicznie z trenerem.

DOKUMENTY DO POBRANIA: