Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja Dla Bezpieczeństwa
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Plastyka
Podstawy przedsiębiorczości
WF
Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja Dla Bezpieczeństwa
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Plastyka
Podstawy przedsiębiorczości
WF
Name
Biologia
Biznes i zarządzanie
Chemia
Edukacja Dla Bezpieczeństwa
Fizyka
Geografia
Historia
Historia i teraźniejszość
Informatyka
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Plastyka
Podstawy przedsiębiorczości
WF