Podziękowania

Dziękujemy wszystkim uczniom ,rodzicom i nauczycielom za dobroć serca i chęć niesienia pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Pieniążki zebrane na akcji charytatywnej sprzedaży ciast zostały przekazane fundacji pomagającej uchodźcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości.