Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, ale też kochajmy tych, którzy nam pozostali.

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, ale też kochajmy tych, którzy nam pozostali.
W Dniu Wszystkich Świętych najważniejsza powinna być pamięć o zmarłych i modlitwa, a nie ilość zniczy i kwiatów na ich pomnikach. Człowiek żyje tak długo, jak o nim pamiętamy. Żyjmy tak, jakby każdy dzień był naszym ostatnim.

ŚWIATEŁKA DLA TYCH, KTÓRZY ODESZLI