Rywalizacja o stypendium

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest raz w roku uczniowi, który uzyska najwyższą średnią ocen w swojej szkole. Za rok szkolny 2018/2019 w bardzo wyrównanej i ambitnej rywalizacji zwyciężyła uczennica dzisiejszej klasy 2AL Karina Papaj. Właśnie odebrała dyplom i pieniężną nagrodę z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Karina jesteśmy z Ciebie dumni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *