Rekrutacja

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Do SMS klas I-IV o profilu piłka ręczna chłopcy i dziewczęta

Numery telefonów do trenerów koordynatorów z poszczególnych dyscyplin:

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT – kontakt: Beata Miazga tel. 888 135 157

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW – kontakt: Grzegorz Gowin tel. 602 293 904

SPORTY INDYWIDUALNEzasady i terminy określone przez właściwe kluby sportowe – kontakt: Piotr Wawnikiewicz tel. 605 435 400; Mariusz Knull 660 462 809

ETAPY REKRUTACJI:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
  2. Przedłożenie Oświadczenia – zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w próbach sprawności fizycznej do SMS Zagłębie Lubin.
  3. Przystąpienie do testów sportowych.
  4. Złożenie wymaganych dokumentów po zakończeniu roku szkolnego.

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH (lekkoatletyka)
25-03-2022 godz. 16.00 sala gimnastyczna SP7
7-04-2022 godz. 16.00 sala gimnastyczna SP7
23-04-2022 godz. 12.00 sala gimnastyczna SP7
13-05-2022 godz. 16.00 sala gimnastyczna SP7

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH (piłka ręczna):
Hala ul K.E.N 18

data: klasy I-IV
9-04-2022 godz.10.00 chłopcy i dziewczęta
14-05-2022 godz.10.00
11-06-2022 godz.10.00

Terminy naboru łyżwiarstwo szybkie
19-03-2022 godz. 10.00
21-03.2022 godz. 16.00
4-04-2022 godz. 16.00
9-04-2022 godz. 10.00
23-04-2022 godz. 10.00
25-04-2022 godz. 16.00
Istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu testu.

Kryteria rekrutacji (piłka ręczna)
Kryteria rekrutacji (lekkoatletyka)
Kryteria rekrutacji (łyżwiarstwo szybkie)

DOKUMENTY DO POBRANIA: